Yrittäjän tulee koko ajan olla tietoinen oman yrityksensä velkatilanteesta. Vaikka oma pääoma olisi kunnossa, voi yrityksellä olla nopeasti erääntyvää velkaa runsaasti omiin likvideihin varoihin verrattuna. Kannattavallekin yritykselle voi kertyä velkaa nopeasti ja yritys voi joutua maksuvaikeuksiin. Erityisesti nopeasti kasvavilla yrityksillä saattaa olla maksuvaikeuksia kannattavasta yritystoiminnasta huolimatta.

Kun katsot tasetta, näet vastattavaa -puolella ryhmän vieras pääoma. Se on jaettu lyhyeen ja pitkäaikaiseen velkaan. Lyhytaikainen velka on sellaista velkaa, joka täytyy maksaa pois seuraavan vuoden sisällä. Se on siis sellaista velkaa jonka olemassaolosta on oltava koko ajan tietoinen. Useimmiten se koostuu velasta verottajalle (alv ja työnantajasuoritukset) ja työntekijöille (lomapalkkavelka).

Kun olet todennut velan määrän, on hyvä siirtää katse taseen vastaavaa-puolelle. Sieltä löytyy yrityksen omaisuus. Ylhäällä on vaikeasti rahaksi muutettava omaisuus ja mitä alemmas mennään, sitä helpompi omaisuus on muuttaa rahaksi. Vertaa ryhmän vaihtuvat vastaavat summaa yrityksen velkoihin. Näet nopeasti ja helposti, miten paljon yrityksellä on velkaa suhteessa yrityksen rahoitusomaisuuteen. Muista varmistaa, että yrityksen myyntisaamiset ovat kurantteja eli asiakkaat aikovat ne maksaa. Varmista myös, että yrityksen käteiskassa todella on kirjanpitoon merkityn käteiskassan suuruinen.

Kyky selviytyä veloista

Mikäli haluat seurata yrityksen velkojen kehitystä, niin helppo tunnusluku seurantaan on Quick ratio. Vertaamalla nopeasti rahaksi muuttuvia eriä lyhytaikaisiin velkoihin ja sen muutosta, pysyt jatkuvasti ajan tasalla yrityksen maksuvalmiudesta.

Quick ratio = lyhytaikaiset saamiset + rahat ja pankkisaamiset + rahoitusarvopaperit
lyhytaikainen vieras pääoma – lyhytaikaiset saadut ennakkomaksut

Jos vastauksena on luku yksi, niin yrityksen rahoitusomaisuus kattaa täysin lyhytaikaisten velkojen määrän. Mikäli vastauksena on yli yksi, niin rahoitusomaisuutta on velkoja enemmän. Ota se tavoitteeksi ja seuraa lukua jatkuvasti äläkä päästä lukua alle yhden.