2019 vuoden verotuksen muutoksia

Vuoden 2019 verokortit muuttuvat mm. tulorajojen osalta. Sivutuloverokortit poistuvat ja samaa korttia käytetään jatkossa kaikilla työnantajilla. Verohallinto ottaa käyttöön suomi.fi-valtuutuksen. Katso-palvelussa annetut valtuudet...

Tulorekisteri

1.1.2019 otettiin käyttöön tulorekisteri eli kansallinen sähköinen tietokanta. Tulorekisteriin ilmoitetaan nykyisin erikseen mm. verohallinnolle, työeläkelaitokselle ja työttömyysvakuutusrahastolle ilmoitettavia tietoja....