Vuoden 2019 verokortit muuttuvat mm. tulorajojen osalta. Sivutuloverokortit poistuvat ja samaa korttia käytetään jatkossa kaikilla työnantajilla.

Verohallinto ottaa käyttöön suomi.fi-valtuutuksen. Katso-palvelussa annetut valtuudet eivät siirry automaattisesti, vaan uudet valtuudet vaatii toimenpiteitä. Katso-valtuudet ovat voimassa vuoden 2019 loppuun.

Arvoseteleiden (mm lounas-, liikunta- ja kulttuurisetelit) arvonlisäverotus yhtenäistyy ja selkeytyy ensi vuoden alusta. Huomioi tämä muutos, mikäli hyväksyt seteleitä maksuvälineinä. Arvosetelit jaetaan yksikäyttö- ja monikäyttöseteleihin. Yksikäyttöseteliin liittyvien tavaroiden tai palvelujen myynnistä saatua vastiketta pidetään näiden hyödykkeiden myynnistä saatuna ennakkomaksuna. Monikäyttöseteliin liittyvien hyödykkeiden myynnistä arvonlisävero suoritetaan vasta setelin lunastushetkellä.

Ansiotuloverotus kevenee, mutta palkkatulon verotus indeksitarkastusten jälkeen tulee oletettavasti pysymään nykyisellä tasolla.